fbpx

BESKYDDARE AV SKYDDSFONDEN FÖR SKÄRGÅRDSHAVET
REPUBLIKENS PRESIDENT SAULI NIINISTÖ OCH FRU JENNI HAUKIO

”VI ÖNSKAR ER ALL FRAMGÅNG I PROJEKTET DET UNIKA SKÄRGÅRDSHAVET OCH ERT VIKTIGA ARBETE FÖR NATUREN.”

SKÄRGÅRDSHAVET ÄR ETT URTIDA HAV SOM VILAR I ÖSTERSJÖNS FAMN. BERGGRUNDEN PÅ DESS 41 000 ÖAR OCH HOLMAR ÄR 2 000 MILJONER ÅR GAMMAL. DETTA UNIKA OMRÅDE RYMMER DEN STÖRSTA BIOLOGISKA MÅNGFALDEN I FINLAND. SETT TILL ANTALET ÖAR OCH HOLMAR ÄR SKÄRGÅRDSHAVET OCKSÅ VÄRLDENS STÖRSTA SKÄRGÅRD OCH FINLANDS VIKTIGASTE NATURKAPITAL. MEN HAVET ÄR ALLVARLIGT SJUKT.

OPERATIONEN DET UNIKA SKÄRGÅRDSHAVET ARBETAR FÖR FRÄMJANDET AV BÅDE KONKRETA ÅTGÄRDER OCH POLITISKA BESLUT FÖR ATT RÄDDA SKÄRGÅRDHAVET. KOM MED I VÅRT ARBETE FÖR ATT TILLSAMMANS MED OSS TRYGGA ATT VÅRT UNIKA SKÄRGÅRDSHAV GÅR EN FRISK FRAMTID TILL MÖTES.

AKTUELLT

SKÄRGÅRDSHAVET MÅR DÅLIGT OCH MÅSTE RÄDDAS FÖR KOMMANDE GENERATIONER

Människan har kraftigt påverkat skärgården och dess natur allt sedan landhöjningen lyfte dess öar och holmar ur havet efter istiden. Under det förra århundradet då skärgården avfolkades ö för ö, by för by, började de öppna landskapen växa igen. Med tiden, nästan obemärkt, fick den mänskliga påverkan även en annan karaktär. Näringsurlakningen har haft en dramatisk betydelse för vattennaturen.

Trots att en del av de stora utsläppskällorna har kunnat åtgärdas håller belastningen från jordbruket näringsnivån i vattnet fortsatt hög. Östersjön – och Skärgårdshavet som en del av det – mår dåligt. Högsommarens blågrönalgblomning är det mest synliga problemet och av den lider hela havets ekosystem. Det ligger i våra händer att havet har en frisk framtid.

Miljöministeriet inledde i mars 2019 ett program för effektiviserat vattenskydd. Inom ramen för detta anvisades 11.3.2019 ett belopp på 20 miljoner euro för de tre följande åren för att rena vattnen i Skärgårdshavet.

OPERATIONEN DET UNIKA SKÄRGÅRDSHAVET 2019–2023. MÅLET ÄR ATT ÖKA KUNSKAPEN OM OCH UPPSKATTNINGEN AV SKÄRGÅRDSHAVET OCH ATT BIDRA TILL ETT RENARE HAV

I slutet av mars i år inledde Stiftelsen för Centrum Balticum/Skyddsfonden för Skärgårdshavet den femåriga operationen Det Unika Skärgårdshavet för att öka kunskapen om Skärgårdshavet och göra det mer uppskattat. Operationen syftar samtidigt till att främja insatser som på olika sätt gör Skärgårdshavet renare.

Skärgårdshavet är ett betydelsefullt, finländskt kapital. Genom bättre omsorg om hur Skärgårdshavet mår skapar vi betydelsefulla ekonomiska och samhälleliga effekter och främjar områdets attraktionskraft både i de fastboendes och i turisternas ögon.

Vi inbjuder alla privatpersoner, företag och sammanslutningar att delta i vår femåriga operation Det Unika Skärgårdshavet vars syfte är att kommande generationer ska ha ett rent och uppskattat Skärgårdshav.