fbpx
Meddelanden

Skyddet av östersjön (och skärgårdshavet) i regeringsprogrammet 3.6.2019

Satsningarna och de kraftiga effektiviserade åtgärderna i regeringsprogrammet behövs för skyddet av Skärgårdshavet och Östersjön. Deårligen återkommande algblomningarna visar att havets hela ekosystemet har skadats. Havet mår dåligt.

“Regeringen ska stärka det internationella miljösamarbetet i den arktiska regionen och kring Östersjön. Regeringen säkerställer tillräckliga resurser för
en uppdatering av Östersjöstrategin under Finlands EU-ordförandeskap och en uppdatering av aktionsplanen för Östersjön under Finlands ordförandeskap i HELCOM.

Europeiska och nordiska finansinstituts medverkan i projekt som förbättrar miljön och klimatet i Östersjöregionen ska stärkas.

Programmet för effektiviserat vattenskydd och skydd av Östersjön kommer under valperioden att fortsätta genomföras åtminstone i nuvarande utsträckning för att vattnen ska uppnå god ekologisk status.

Insatserna för att behandla åkrarna med gips, strukturkalk och näringsfibrer utvidgasantingen inom ramen för ett program för miljöstöd till jordbruket ellergenom särskilda åtgärder.

Användningen av inhemsk vild fisk ska främjas, likaså användningen av Östersjöfoder vid fiskodling.

Beredskapen för bekämpning av olje- och kemikalieolyckor ska förbättras.

Oljebekämpningssamarbetet ökas inom ramen för EU:s strategi för Östersjön.”

Texten ovan är ett direkt citat ur programmet för statsminister Rinnes regering som presenterades 3.6.2019. Trots att Skärgårdshavet inte nämns vid namn kan det fortsatta arbetet inom det effektiviserade vattenskyddsprogrammet samt utvidgningen av behandlingen med gips, strukturkalk och näringsfibrer anses gagna Skärgårdshavet.

Den tidigare regeringen reserverade i mars 20 miljoner euro för gipsbehandlingav Skärgårdshavets tillrinningsområde. Gipsbehandlingen har en vetenskapligt bevisad god effekt. Gipsbehandlingarna kommer på allvar igång först hösten 2020 varför vi blir tvungna att vänta på resultaten från dem och se hur de två förestående somrarna kommer att bli med tanke på de blågröna algerna.

I varje fall är det bra att konstatera att både den nuvarande och den tidigare regeringen har noterat problemen i Skärgårdshavet och Östersjön. Vi får hoppas att satsningarna på renheten i våra hav framöver är tillräckligt stora.