fbpx

I Naturen

Klippor, hedar, skogar, myrar, tjärnar, stränder, ängar … Åbolands skärgård är en brokig mosaik av olika livsmiljöer och möten mellan dem. Från dunklet i lundar som till vissa delar påminner om dem i Mellaneuropa är det endast några kliv till sådana karga och öppna landskap som man förknippar med Fjäll-Lappland. De ställvis täta undervattensskogar som blåstången bildar sjuder av liv, likaså blåmusselsamhällena som bidrar till att rena vattnet och som liksom blåstången ger många små djurarter föda och skydd. Det oändliga antalet naturtyper är grunden för mångfalden i naturen i Skärgårdshavet och orsaken till att Skärgårdshavet har Finlands största biodiversitet.

Som ett vattenfattigt och ungt brackvattenhav är Östersjön känsligt för mänsklig påverkan som snabbt leder till radikala förändringar, av vilka det största problemet nu är övergödningen. Näringsurlakningen från jordbruket och de överflödiga näringsämnena från fiskodling och i avloppsvatten åstadkommer sjukligt mycket algtillväxt och exceptionellt rikliga massor av blågröna alger. När växtligheten ökar dramatiskt blir också djurplankton rikligare och vattnet grumligt, solljuset når inte lika djupt som tidigare, arterna blir färre och förhållandena mellan deras individtäthet förändras. Så har till exempel blåstångszonen blivit betydligt smalare över stora områden, karpfiskarna trivs på ädelfiskarnas bekostnad och stränderna blir slemmiga.