fbpx

SKÄRGÅRDSHAVET ÄR UNIKT I VÄRLDEN

SKÄRGÅRDSHAVET VILAR I ÖSTERSJÖNS FAMN, OCH HELT INOM FINSKT TERRITORIUM. DET STRÄCKER SIG FRÅN KUSTEN I SYDVÄST TILL VÄSTER OM ÅLAND OCH FRÅN NORRA ÖSTERSJÖN TILL BOTTENHAVET. SKÄRGÅRDSHAVET ÄR TILL SIN STORLEK, SIN GEOLOGI, SIN NATUR OCH SIN HISTORIA EN FULLSTÄNDIGT UNIK PLATS PÅ JORDEN OCH UTAN TVEKAN FINLANDS VIKTIGASTE NATURKAPITAL.

HAVET ÄR OCKSÅ ALLVARLIGT SJUKT.

UNIKT TILL STORLEKEN

Skärgårdshavet har över 41 000 öar och holmar och är med detta antal världens största skärgård. Visste du att samtliga öar, holmar och skär har ett namn?

GEOLOGIN ÄR UNIK

Den 2 000 miljoner år gamla berggrunden höjer sig förvånansvärt lite över havsnivån. Därför är skärgården exceptionellt splittrad och sönderskuren och har fler öar, holmar och skär än någon annan skärgård i världen.

NATUREN ÄR UNIK

Storslagna klippor och frodiga ängar, sagolika lundar, kanjoner och kratrar under vatten och en massa annat. Skärgården har en rik samling av olika naturmiljöer som samtliga myllrar av liv och ger skydd åt ett flertal hotade arter. Naturens mångfald i Skärgårdshavet är Finlands största.

ÅRSTIDERNA ÄR UNIKA

Skärgårdshavet har 8 årstider för i skärgårdsmiljö framhävs årstidsväxlingarna ytterligare. När ljuset växlar och temperaturen ändrar påverkas alla element av naturens krafter och de välbekanta årstiderna får nya skiftningar.

KULTURLANDSKAPET ÄR UNIKT

Skärgården är en väv av natur som formats av istiden och kulturlandskap som under århundradenas lopp skapats av mänsklig verksamhet. Boskapshållningen har kanske format skärgårdslandskapet mer än någon annan av människans verksamheter. Näringsurlakningen i havet från bland annat jordbruket bidrar till att ändra vattennaturen.

LIVSSTILEN ÄR UNIK

I vissa av Skärgårdshavets byar bor det fortfarande människor året om. Trots att de traditionella skärgårdsnäringarna har avtagit finns det på sina ställen aktiv verksamhet. Turismen håller vid liv hoppet att skärgården ska hållas bosatt.

SKÄRGÅRDSHAVET ÄR ALLVARLIGT SJUKT

Åarna genom Egentliga Finlands lermarker för med sig näringsämnen som rinner ut i skärgården. Avloppsvatten från växande städer, industrins utsläpp och i synnerhet jordbrukets näringsurlakning har påverkat naturen på ett dramatiskt sätt. Mattor av blågröna alger blommar, vattnet grumlas och övergöds, solljuset når inte tillräckligt djupt och livet kvävs. Med klimatförändringen förvärras situationen än mer av de extrema väderfenomenen. Hela havets ekosystem lider. OPERATIONEN DET UNIKA SKÄRGÅRDSHAVET har som mål att ge kommande generationer ett rent Skärgårdshav.