fbpx

OPERATIONEN
DET UNIKA SKÄRGÅRDSHAVET

2019–2023

DET UNIKA SKÄRGÅRDSHAVET ÄR EN FEMÅRIG KOMMUNIKATIONS- OCH MARKNADSFÖRINGSOPERATION MED MÅLET ATT GE SKÄRGÅRDSHAVET EN REN OCH FRISK FRAMTID. OPERATIONENS MÅL ÄR ATT ÖKA KUNSKAPEN OM SKÄRGÅRDSHAVET OCH DESS UPPSKATTNING SÅVÄL BLAND ALLMÄNHETEN SOM BLAND BESLUTSFATTARNA SAMTIDIGT SOM MAN VILL FÅ TILL STÅND POLITISKA BESLUT FÖR ATT RÄDDA SKÄRGÅRDSHAVET. OPERATIONEN GENOMFÖRS AV CENTRUM BALTICUM/SKYDDSFONDEN FÖR SKÄRGÅRDSHAVET I SAMARBETE MED VEIJONEN CONSULTING OY.

VI BJUDER IN ALLA PRIVATPERSONER, FÖRETAG OCH SAMMANSLUTNINGAR ATT DELTA I VÅR FEMÅRIGA OPERATION DET UNIKA SKÄRGÅRDSHAVET.

KONTAKTUPPGIFTER

NÄRMARE INFORMATION GER:

Kari Veijonen
Projektchef
TFN 0500 824 605
kari.veijonen@veijonenconsulting.fi

Jaakko Ruola
Innehållschef
TFN 0400 317 585
jaakko.ruola@kolumbus.fi