fbpx

Frågor som ställts

Operation Det Unika Skärgårdshavet 2019–2023 är en kampanj som ökar kunskapen om Skärgårdshavet och den uppskattning det röner med målet att få till stånd konkreta åtgärder och politiska beslut för att rädda Skärgårdshavet. Bakom operationen står Stiftelsen för Centrum Balticum och Skyddsfonden för Skärgårdshavet och det praktiska genomförandet sköts av Veijonen Consulting Oy. Fonden och stiftelsen stöder lokala insatser och lokal verksamhet för att rädda Skärgårdshavet och deras gemensamma vision är ett livskraftigt hav och en livskraftig skärgård – nu och i framtiden.

Skärgårdshavet är unikt i världen och dess idyll är en del av den finländska naturen, allas vår identitet. För närvarande mår vårt hav dåligt, men det kan räddas. För det behövs kunskap, gemensam vilja och tydliga politiska beslut. Vår ambition är att öka förståelsen för hur unikt och värdefullt Skärgårdshavet är och att rikta beslutsfattarnas, intressentgruppernas och allmänhetens blickar mot Skärgårdshavet.

Vi oroar oss alla för Skärgårdshavet. Många olika aktörer verkar utifrån sina egna begränsade resurser för Skärgårdshavets välmående. Allt arbete som utförs tar oss en bit mot ett renare Skärgårdshav, men för att åstadkomma en betydande påverkan och snabb förändring behövs en bred folkrörelse. Därför har vi startat operationen Det Unika Skärgårdshavet som förmedlar kunskap om Skärgårdshavets tillstånd och uppmuntrar såväl allmänheten som beslutsfattarna till konkreta insatser för att rädda vårt hav.

Östersjöns tillstånd har varit föremål för oro redan under många år. Samtidigt som fosforurlakningen i Östersjön har kunnat minskas genom långsiktigt arbete och insatser är situationen för Skärgårdshavet den motsatta. Skärgårdshavet, dess 41 000 öar och holmar och dess rika natur, mångfacetterade historia och kultur bildaren unik helhet, som ska skyddas.

Det Unika Skärgårdshavet är en femårig kampanj som inleddes våren 2019. Vårt hav kan inte räddas över en natt. Tillsammans med våra samarbetsparter arbetar vi långsiktigt med åtgärder för att rädda Skärgårdshavet.

Skärgårdshavets tillstånd är allvarligt och åtgärder för att rädda det behövs nu. För det behövs stora satsningar och politiska beslut. Ett valår är en lämplig tidpunkt att kräva ställningstaganden och stöd även av de nya riksdagsledamöterna och EU-parlamentarikerna.

Det Unika Skärgårdshavet genomförs för närvarande som en egen kampanj av Centrum Balticum och Skyddsfonden för Skärgårdshavet. Alla aktörer gör ett viktigt arbete för vårt gemensamma mål. I framtiden hoppas vi på samarbete även med andra aktörer som arbetar för Skärgårdshavet.

Operationen Det Unika Skärgårdshavet inledde verksamheten 25.3.2019. Samarbete ger styrka och vårt mål är att vi när operationen har etablerat sin verksamhet ska samarbeta även med skärgårdskommunerna.

Operationen Det Unika Skärgårdshavet finansieras av företag, sammanslutningar och privatpersoner.

Donationer via kampanjen Det Unika Skärgårdshavet går direkt och oavkortade till Skyddsfonden för Skärgårdshavet. Fonden stöder konkreta vattenskyddsåtgärder och praktiska projekt för effektiv bekämpning av orsakerna till att Skärgårdshavet mår dåligt.

Vi har alla en skyldighet att bidra med insatser för att rädda detta i ett globalt perspektiv unika havsområde som en del av arbetet för att rena Östersjön. Det du först kan göra är att ansluta dig till oss på de sociala medierna och på så sätt låta din närkrets veta att du bryr dig om vårt hav och att det mår bra.

Skyddsfonden för Skärgårdshavet svarar för vart de insamlade donationerna går. Medlen används för åtgärder som förbättrar Skärgårdshavets tillstånd genom omsorgsfullt inriktade projekt via Stiftelsen för Centrum Balticum och Skyddsfonden för Skärgårdshavet.

De huvudsakliga orsakerna är näringsbelastningen från mänsklig verksamhet och klimatuppvärmningen. Jordbruket är den största källan till näringsurlakning och den främsta orsaken till övergödning. Vi kan inte sluta odla åkrarna, men vi kan förhindra att fosfor rinner ut i Skärgårdshavet.

För att vårt hav ska bli rent måste vi stoppa övergödningen och minska fosforurlakningen. Den största enskilda åtgärden är gipsbehandlingen av åkrar som förhindrar att näringsämnen rinner ut i vattnen. I fjol beviljade riksdagen sammanlagt 22 miljoner euro för tre år framöver för att förhindra övergödningen av Skärgårdshavet. Arbetet har alltså just börjat och vi behöver stora insatser och satsningar även i framtiden.

Beskyddarna av Det Unika Skärgårdshavet är förespråkare för ett bättre och renare Skärgårdshav. Vi vill få alla finländare med i det gemensamma arbetet för att rädda havet!